SLT Retailer - nieruchomości i działki

Informacje o spółce

SLT Retailer sp. z.o.o - profesjonalna obsługa z zakresu działek i nieruchomości


Plan Przekształcenia spółki w spółkę komandytowąpobierz szczegółowe informacje.

 

Siedziba:

ul. Jana III Sobieskiego 11/E6

40-082 Katowice

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000539794

NIP 7831720864

REGON 360586640

Kapitał zakładowy w wysokości 95.100,00 zł w całości wpłacony

 

Dane osób wchodzących w skład organu

Prezes Zarządu – Katarzyna Jamrozy

 

Przedmiot działalności: 

68 10 Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68 10 Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68 20 Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68 31 Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

68 32 Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

81 10 Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

70 22 Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

41 10 Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

41 20 Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

43 11 Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43 12 Z Przygotowanie terenu pod budowę

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących nieruchomości lub działek, serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej siedziby i kontaktu.